Operator dźwigu - jak wygląda praca operatora dźwigu?

Wiele razy przechodząc obok placu budowy, nie zwraca się uwagi na potężne stalowe urządzenia, podnoszące olbrzymie ciężary. Jednak to właśnie te dźwigi, nazywane żurawiami, górują nad otoczeniem i już z daleka informują ludzi, że właśnie w tym miejscu powstaje nowa budowla. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się jak to jest pracować jako operator dźwigu, koniecznie musisz przeczytać ten artykuł.

Na początek nauka

Zanim rozpocznie się pracę, musi posiadać każdy potencjalny operator dźwigu kurs dopuszczający na takie stanowisko. Wiele firm szkoleniowych oferuje szkolenia na dźwigi. Podstawowymi warunkami, jakie trzeba spełnić to ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, a część szkół wymaga jeszcze badań psychologicznych.

Część teoretyczna

Ta część składa się z wykładów, poruszających szereg kwestii związanych z pracą na dźwigach. Należy do nich ogólna budowa urządzeń dźwigowych, poznawanie pojęcia udźwigu, pojęcie stateczności, a także wyposażenie maszyn. Kursanci dowiedzą się jak powinna wyglądać współpraca z hakowym, jak stosować zawiesia i poznają zasady BHP.

Część praktyczna

To już czysta przyjemność. Kurs na operatora dźwigu zawsze kończy się kilkugodzinną praktyką. Wiele firm szkoleniowych prowadzi część praktyczną na wydzielonych placach budowy, ale część posiada własne mini budowy, gdzie kursanci mogą bezpiecznie się uczyć.

Egzamin

Kiedy kandydat na operatora dźwigu jest już obeznany z teorią i poprawnie radzi sobie z pracą na dźwigu, pora na zdobycie uprawnień. Egzamin zdaje się przed przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego. Najczęściej firmy szkolące na miejsce egzaminu wybierają obiekt, na którym kursant odbył ćwiczenia, a inspektor dociera do kursantów.

Rodzaje uprawnień

Można zdobyć trzy rodzaje uprawnień, oznaczonych jako: 2D, 1Ż i 2Ż. Te pierwsze pozwalają na obsługę dźwigu jezdnego, najczęściej używanego na budowach. Kolejne dopuszczają do żurawia wieżowego, a ostatnie do żurawia mogącego poruszać się po torach.

Praca na dźwigach nie jest ciężka i jeśli opanuje się lęk wysokości podczas wchodzenia na te najwyższe maszyny, może być na prawdę ekscytująca. Kurs na operatora dźwigu daje także pracownikowi mocną kartę przetargową w kontaktach z pracodawcą.

Artykuł partnera. 04.06.2018