Mobilna obsługa techniczna nieruchomości - czym jest i co oferuje?

Nadzór i opieka techniczna nad nieruchomością jest działaniem niezbędnym w przypadku, gdy kładziony jest duży nacisk na komfort użytkowania, bezpieczeństwo i optymalizację kosztów eksploatacyjnych. Takie parametry usługi gwarantuje jedynie doświadczony serwis, dysponujący odpowiednim zapleczem fachowców. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstają firmy, których specjalnością jest mobilna obsługa techniczna budynków.

Na czym polega mobilna obsługa techniczna?

Usługa mobilna opiera się na działalności okresowej oraz doraźnych interwencjach zespołu specjalistów, którzy w ustalonych terminach lub w momencie wystąpienia usterki, są w stanie wykonać zlecone im zadania. Rodzaj awarii, zakres wykonywanych działań i wszelkie inne okoliczności określone są w umowie, będącej podstawą do wyznaczania i podejmowania działań ekipy technicznej.

Mobilna obsługa techniczna budynków to usługa polegająca na zapewnieniu wsparcia technicznego, wykonywaniu okresowych prac konserwacyjnych i doraźnych napraw oraz wszelkich prac dodatkowych, związanych np. z obsługą gwarancji na zainstalowane urządzenia i systemy. Grupy specjalistów mogą, w zależności od parametrów umowy, być w stanie pełnej gotowości przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, jednak w odróżnieniu od obsługi stacjonarnej, nie występuje tu ciągła obecność ekipy technicznej w danym obiekcie.

Świadczenie usług opiera się na okresowych wizytach fachowców, którzy dokonują interwencji albo kontroli, w zależności od zaistniałej potrzeby. W przypadku usterki ekipa ponownie pojawia się na terenie obiektu, na czas potrzebny do naprawy danej instalacji.

Przy wyborze konkretnej firmy, jako podmiotu świadczącego usługę obsługi mobilnej, kluczowym parametrem jest szybka i wygodna możliwość kontaktu. W razie wystąpienia awarii, liczne kanały komunikacyjne, w tym sprawny system raportowania online, gwarantują maksymalne skrócenie czasu pomiędzy wystąpieniem usterki, a przystąpieniem do jej usuwania.

Kto powinien skorzystać z mobilnego serwisu technicznego?

Obsługa techniczna obiektów na zasadach serwisu mobilnego może być skierowana do szerokiego grona odbiorców. Elastyczność usługi i potencjalnie niskie koszty w przypadku mniej wymagających zleceń, czynią ten rodzaj współpracy atrakcyjnym szczególnie dla klientów indywidualnych, zainteresowanych tego typu serwisem w odniesieniu do pojedynczych budynków mieszkalnych, takich jak domki jednorodzinne. Nie oznacza to jednak, że mobilna obsługa techniczna nie sprawdzi się w przypadku obiektów komercyjnych. Wspomniana elastyczność pozwala na bardzo ścisłe dopasowanie oferty i dobranie usług pod konkretny obiekt.

Klientami firmy świadczącej usługę mobilnej obsługi technicznej mogą być wspólnoty mieszkaniowe, administracje budynków, właściciele nieruchomości czy firmy i zakłady przemysłowe. Każdemu z tych podmiotów wyspecjalizowani pracownicy są w stanie pomóc w zakresie obsługi technicznej, prac dotyczących konserwacji i obsługi budynku, a w przypadku obiektów przemysłowych, zapewnienia ciągłości produkcji i utrzymania prawidłowego stanu technicznego maszyn produkcyjnych.

Co jeszcze warto wiedzieć o mobilnej obsłudze technicznej?

Mobilna obsługa techniczna budynków zajmuje się nie tylko usuwaniem awarii i udzielaniem pomocy w chwili wystąpienia usterki. Nadzór nad budynkiem łączy się również z regularnymi inspekcjami oraz sprawdzaniem stanu wszelkich instalacji znajdujących się na obszarze nieruchomości. Zapewnia to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale również przyczynia się do minimalizacji kosztów. Tańszą opcją jest wykonanie kontroli aniżeli wymiana niesprawnego elementu, szczególnie gdy doprowadzi on do wystąpienia rozległej awarii.

W rozumieniu mobilnej obsługi technicznej budynków, dozór to także profesjonalne doradztwo. W tym przypadku zespół wyspecjalizowanych techników służy radą w zakresie projektowym i wykonawczym. Regularna kontrola pozwala również na szybką interwencję w razie uszkodzenia danego elementu instalacji, a wykrycie usterki we wczesnej fazie, ogranicza potencjalne szkody.

Mobilna obsługa techniczna może swym zasięgiem obejmować również prace związane z naprawami gwarancyjnymi. Wymiana uszkodzonych elementów, wysyłka do producenta oraz nadzór nad dokumentacją mogą znajdować się w zakresie obowiązków serwisu technicznego. Dodatkowo pracownicy mobilnej obsługi technicznej budynków utrzymują stały kontakt z klientem, podejmując działania po konsultacji z właścicielem nieruchomości. Specjaliści dzielą się swoją wiedzą i zawsze działają na korzyść klienta sugerując najlepsze, a zarazem najtańsze rozwiązania.

Mobilna obsługa techniczna budynków daje możliwość utrzymania budynku w możliwie idealnym stanie i pozwala na pełne wykorzystanie jego funkcjonalności. Usługi świadczone przez profesjonalny serwis dostarczają optymalny sposób nadzoru i opieki nad budynkiem, przy jednoczesnym, indywidualnym podejściu do każdego klienta i z uwzględnieniem jego potrzeb.